Mỹ nghệ Hồng Tích Mỹ nghệ Hồng Tích

Số 24, Phố Hàng Gai

Nhà hàng
Phòng cháy chữa cháy