Thủ Đô T & T Vietnam Culture Thủ Đô T & T Vietnam Culture

Số 24, Phố Nhà Thờ

Lưu niệm - Minh Hồng Lưu niệm - Minh Hồng

Số 70, Phố Hàng Giấy