Ngọc Minh - Blauty Salon Ngọc Minh - Blauty Salon

Số 349, Đường Bùi Xương Trạch

Cắt tóc Nam Nữ - Hải Anh Cắt tóc Nam Nữ - Hải Anh

Số 205, Phố Vũ Hữu

Di tích lịch sử
Trung tâm ngoại ngữ