Beauty salon Phương Dinh Beauty salon Phương Dinh

Số 132, Đường Âu Cơ

Phòng khám phụ sản
Bệnh viện