Cửa hàng hoa lan Trường Uyên Cửa hàng hoa lan Trường Uyên

Số 642, Đường Hoàng Hoa Thám

Mỹ Quang Mỹ Quang

Số 34, Phố Hàng Đậu

Trường cấp 3
Khu vui chơi