Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc

Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du

Nhà xuất bản Bách khoa Nhà xuất bản Bách khoa

Số 1 Đại Cồ Việt

Khách sạn
Khu vui chơi