Hanoi Nonprofit Hostel Hanoi Nonprofit Hostel

17B Hàng Gà - Hàng Bồ

Di tích lịch sử
Trạm y tế