Rượu dừa bến tre Rượu dừa bến tre

Số 8 Nhân Hòa

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử