Bánh xèo Đại Cồ Việt Bánh xèo Đại Cồ Việt

77A Đại Cồ Việt

Di tích lịch sử
Trạm y tế