Kem xôi - Chè Thái Lan Kem xôi - Chè Thái Lan

Số 42, Phố Dốc Tam Đa

Siêu thị
Trung tâm thương mại