Chè Sài Gòn Chè Sài Gòn

Số 128, Đường Ngọc Lâm

Trà sữa trân châu Trà sữa trân châu

Số 1, Phố Sơn Tây

Trung tâm thương mại
Khách sạn 4 sao