Trà sữa Trường Lạc Trà sữa Trường Lạc

Số 37, Phố Tạ Quang Bửu

Quán trà cây xanh Quán trà cây xanh

Số 633, Phố Minh Khai

Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm thương mại