Chè xoài - Nguyễn Trường Tộ Chè xoài - Nguyễn Trường Tộ

Số 2 Nguyễn Trường Tộ

Chè Xinh - Dừa Dũng Chè Xinh - Dừa Dũng

Số 58B Đại Cổ Việt

Phòng khám phụ sản
Nhà hàng buffet