Trường Mầm non Thanh Nhàn Trường Mầm non Thanh Nhàn

Số 278A Trần Khát Chân - Thanh Nhàn

Trường Mầm non Sen Hồng Trường Mầm non Sen Hồng

Số 188 Nguyễn Sơn - Bồ Đề

Du lịch
Siêu thị