Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ

Khu đô thị Việt Hưng - Giang Biên

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử