Cửa hàng tạp hóa, mỹ phẩm, quà tặng Cửa hàng tạp hóa, mỹ phẩm, quà tặng

Số 4, Đường Hoàng Đạo Thành

Trung tâm y tế
Trung tâm thương mại