Shop Hoa Đăng Shop Hoa Đăng

P4B5, Phố Nguyễn Quý Đức

Nhà hàng buffet
Khu vui chơi