Minh Ngọc Minh Ngọc

Số 112, Phố Lê Thanh Nghị

Bưu điện Hạ Đình - 182 Hạ Đình Bưu điện Hạ Đình - 182 Hạ Đình

Số 182, Phố Hạ Đình

Siêu thị
Nhà hàng