Bún chả Bún chả

Số 23, Phố Vũ Thạnh

Phở gà - bún, miến ngan Phở gà - bún, miến ngan

Số 67, Phố Hoàng Văn Thái

Phòng khám phụ sản
Khách sạn