Đại lý Minh Ngọc Đại lý Minh Ngọc

Tầng 1, tháp The Manor, Mỹ Đình

Phòng khám phụ sản
Nhà hàng