Trà sữa Đài Loan Trà sữa Đài Loan

Số 59, Phố Hạ Đình

Trà sữa trân châu Trà sữa trân châu

Số 36I, Phố Thái Thịnh

Bệnh viện
Di tích lịch sử