Chè Sài Gòn Yến Phương Chè Sài Gòn Yến Phương

Số 43, Phố Hồ Đắc Di

Chè Thanh Tuyền Chè Thanh Tuyền

Số 57, Đường Nguyễn Chí Thanh

Trung tâm thương mại
Siêu thị