Đại học Quốc Tế Bắc Hà Đại học Quốc Tế Bắc Hà

Nhà C, trường Quốc tế Việt –Úc, khu đô thị Mỹ Đình I

Phòng khám phụ sản
Nhà hàng buffet