Đại học Kiến Trúc Hà Nội Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Km 10, đường Nguyễn Trãi

Đại học FPT Đại học FPT

Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết

Nhà hàng buffet
Trung tâm y tế