Chân gà nướng Nguyễn Thái Học Chân gà nướng Nguyễn Thái Học

Phố Lý Văn Phức (Nguyễn Thái Học đi vào)

Chân gà nướng Mỹ Miều Chân gà nướng Mỹ Miều

Đường Phạm Ngọc Thạch

Phòng khám phụ sản
Di tích lịch sử