Techcombank Nguyễn Hữu Thọ Techcombank Nguyễn Hữu Thọ

Lô 2 BT5 X2 Khu đô thị mới Linh Đàm

Di tích lịch sử
Trạm y tế