Duy Hưng sport Duy Hưng sport

Số 99, Phố Hồ Đắc Di

Hải Tiến - Dụng cụ thể thao Hải Tiến - Dụng cụ thể thao

Số 10, Phố Đồng Xuân

Trung tâm ngoại ngữ
Trạm y tế