Trung tâm bảo hành Sanyo Trung tâm bảo hành Sanyo

39F Hai Bà Trưng

Trung tâm y tế
Nhà hàng