Trung tâm bảo hành Sanyo Trung tâm bảo hành Sanyo

39F Hai Bà Trưng

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử