Việt Phú Việt Phú

Số 189, Đường An Dương Vương

Phòng cháy chữa cháy
Nhà hàng buffet