Honda - An Thanh Honda - An Thanh

455 Nguyễn Văn Linh

Honda - Machinco Honda - Machinco

442 Hoàng Hoa Thám

Di tích lịch sử
Nhà hàng buffet