Ảnh màu Nắng Xuân Ảnh màu Nắng Xuân

Số 2, Phố Tô Hiến Thành

Hiệu ảnh Minh Hà Hiệu ảnh Minh Hà

Số 256, Phố Minh Khai