Kodak Express Kodak Express

Số 73, Đường Giải Phóng

Ảnh màu Hoàng Phong Ảnh màu Hoàng Phong

Số 105E4, Phố Lê Thanh Nghị

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại