Lộc Việt JSC Lộc Việt JSC

Số 6 Huỳnh Thúc Kháng

Di tích lịch sử
Trạm y tế