Nhà Hàng Cơm Việt Nhà Hàng Cơm Việt

63 Phạm Hồng Thái

Chuyên gạo lứt, gạo lứt rang, cơm gạo lứt ăn liền!!!! Chuyên gạo lứt, gạo lứt rang, cơm gạo lứt ăn liền!!!!

Số nhà 30, ngõ 271/12 Bùi Xương Trạch

Di tích lịch sử
Trung tâm thương mại