Aquarena Cruise Aquarena Cruise

Số 67B Lý Nam Đế

Hanoi Rose Hotel Hanoi Rose Hotel

59B Đường Thành - Cửa Đông

Khách sạn
Trạm y tế