Nhà hàng Corner Pizza Nhà hàng Corner Pizza

Số 176 Tân Mai - Tân Mai

Brickhouse Bar and Restaurant Brickhouse Bar and Restaurant

Lô số 2 Nguyễn Khánh Toàn

Trường cấp 3
Khu vui chơi