OceanBank Âu Cơ OceanBank Âu Cơ

Số 33, Đường Âu Cơ

ATM Oceanbank - Số 94E Trần Hưng Đạo ATM Oceanbank - Số 94E Trần Hưng Đạo

Số 94E Trần Hưng Đạo

Trung tâm ngoại ngữ
Trạm y tế