Al Fresco Trúc Bạch Al Fresco Trúc Bạch

3 Trúc Bạch

Pepperonis - Huỳnh Thúc Kháng Pepperonis - Huỳnh Thúc Kháng

13 Huỳnh Thúc Kháng

Du lịch
Trung tâm thương mại