Nhà hàng Ngọc Châu Nhà hàng Ngọc Châu

Số 97, Phố Núi Trúc

Bệnh viện
Du lịch