Công An phường Ô Chợ Dừa Công An phường Ô Chợ Dừa

Số 19, Đường La Thành

Siêu thị
Trường cấp 3