Honda - VAC Honda - VAC

128 Xuân Thuỷ

Honda - Khai Phát Honda - Khai Phát

321 Nguyễn Văn Cừ

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy