Công ty Cổ phần VCOMSAT Công ty Cổ phần VCOMSAT

Số 51, tổ 18, Nghĩa Đô

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế