Lamy Cosmecrutical - GEO Lamy Cosmecrutical - GEO

Số 102B21, Phố Nguyên Hồng

Trạm y tế
Di tích lịch sử