The Body Shop - Bà Triệu The Body Shop - Bà Triệu

Số 274 đường Bà Triệu - Phường Lê Đại Hành

Trung tâm thương mại
Phòng khám phụ sản