Phòng khám Sản Phụ Khoa Phòng khám Sản Phụ Khoa

Số 15, Đường Phùng Hưng

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet