Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Nhà hàng buffet
Phòng cháy chữa cháy