Khu tập thể D2d Khu tập thể D2d

D2d, Phố Lương Định Của

Khu tập thể C6 Khu tập thể C6

C6, Phố Lương Định Của

Trung tâm ngoại ngữ
Bệnh viện